Pinondohan ito ng mahigit P280 milyong piso na may layuning itaguyod ang mga teknolohiya at inobasyon upang mapalago ang produksyon at kita sa sektor ng pangingisda at pagsasaka.

Ngayon, ating makakapanayam si Ms. Cathy Pastor, Senior Science Research Specialist at Assistant head ng Research and Development Division ng DA Region 1 upang magbigay ng pinakahuling updates tungkol sa incubation hub at mga programa at akbitidibad ng Research and Development ng DA-RFO 1.