Ating panoorin si Ms. Diana Cascayan at ang kanyang πƒπ”π‚πŠπ’π₯𝐚 at π‹π„π“π“π”π‚π„π­πšπ§π¬π’π²πšπ§π  negosyo! Dating MAYA Intern at ngayo’y empleyado na ng DA-RFO 1.

Dahil sa natanggap niyang insentibo bilang MAYA intern noong 2020 ay nakapagpundar siya ng maliit ng pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng hydroponics ay nakapagtanim siya ng mga lettuce. Mula naman sa 12 pato, ngayo’y naparami na niya at naging pitumpo!