Ating kilalanin si Sir Ricardo Collado ng DA RFO 1 at ang kanyang sakahang π¨π«π πšπ‘πˆπ‚!

Mahigit dalawang dekada na bilang kawani ng gobyerno ngunit pinili pa rin niyang manatili bilang isang magsasaka. Pangarap lang niya dati na magkaroon sila ng sariling lupang-sakahan, ngunit ang dating munti, ngayo’y malawak na, at siya ngayong tinatamnan niya ng palay, mais, mga gulay at iba’t ibang uri ng punongkahoy. Dito rin siya nag-aalaga ng mga hayop.