Narito ang 10-araw na Farm Weather Outlook at Advisory para sa tatlong (3) AMIA sites na matatagpuan sa 𝗕𝗮𝗱𝗼𝗰, 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀, 𝗮𝘁 𝗦𝗼𝗹𝘀𝗼𝗻𝗮, 𝗜𝗹𝗼𝗰𝗼𝘀 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲.
Ang 10-Day Farm Weather Outlook at Advisory na ito para sa 𝗛𝘂𝗹𝘆𝗼 𝟮𝟱 – 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝟬𝟯, 𝟮𝟬𝟮𝟮 ay hinango mula sa PAGASA ng DA-RFO1 AMIA Program.
Maging handa at alerto!